Vyšetření specifických poruch učení

Vyšetření specifických poruch učení

Ceník služeb:

  • Vyšetření a diagnostika (vstupní vyšetření, vyšetření SPU, anamnéza) 150 min. 1300,-
  • Reedukace a terapie (reedukační postupy, cvičení apod.) 60 min. 500,-
  • Skupinová reedukace 60 min. 250,-
  • Individuální náprava 60 min. 300,-
  • Školní příprava 60 min. 400,- 

Zde se můžete objednat k vyšetření specifických poruch učení. 

Vzhledem k legislativním změnám k 1.9.2017 již nemůže SPC vydávat doporučení z vyšetření SPU, pokud klient nemá kombinované postižení. Lze konzultovat, provádět vyšetření bez doporučení nebo redukovat.  Vyšetření na specifické poruchy učení se skládá ze speciálně-pedagogického vyšetření, psychologického vyšetření a pedagogického vyšetření.

Speciálně-pedagogické vyšetření potvrdí, nebo vyloučí diagnostiku specifických poruch učení u žáků na základní i střední škole. Vyšetření probíhá na dyslexii (poruchu čtení), dysgrafii (porucha psaného projevu), dysortografii (porucha gramatické stránky jazyka) a dyskalkulii (porucha matematických dovedností).

Diagnostika je rozdělena do třech setkání (tři termíny návštěv) a probíhá samotné vyšetření, zpracování plán reedukace a příprava závěrečné zprávy nebo posudku.

Nabízíme:

  • Diagnostiku specifických poruch učení.
  • Poradenská, pedagogická a metodická činnost.
  • Reedukační a terapeutickou péči.
  • Konzultaci s rodiči, učiteli, odborníky.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT ŠKOLNÍ DOTAZNÍK ZRALOSTI PRO VYUČUJÍCÍ (dotazník je nutné donést s sebou na vyšetření). 

Mgr. Martin Staněk 

Pedagog a speciální pedagog

e-mail: stanek.mar@email.cz 


Mgr. Jindra Oltová 

Pedagog a speciální pedagog

e-mail: jindra.oltova@seznam.cz