Speciálně pedagogické vyšetření

Speciálně-pedagogické vyšetření

Nabízíme:

 • Speciálně-pedagogické vyšetření (oblasti zraku, sluchu, jedmné a hrubé motoriky, řeč, sociální zralost, pracovní zralost, návyky, latealita.)
 • Grafomotorika (úvodní vyšetření, terapie grafomotoriky)
 • Příprava předškolního dítěte pro úspěšný start do školy
 • Konzultace problémů rodiny a ranná péče
 • Diagnostiku a terapii 

Hlavním naším cílem je

 • pomoci připravit dítě na vzdělávání a pro další život
 • pomoci při kompenzaci handicapu dítěte - dítěti,rodině, škole

Co děti nejvíce potřebují

Ztotožňujeme se s modelem podle Z. Matějčka aj. Langmeiera

 • dítě potřebuje určité množství kvality a proměnlivosti vnějších podnětů
 • dítě potřebuje určitou stálost, řád a smysl v podnětech
 • dítě potřebuje prvotní citové a sociální vztahy k osobám prvotních vychovatelů
 • dítě potřebuje společenské uplatnění a společenské hodnoty - i d e n t i t u
 • dítě potřebuje otevřenou budoucnost, životní perspektivu

PhDr. Miroslava Měchurová

ředitelka SPC Klíč, speciální pedagog, rodinný terapeut 

Email: mechurova@centrum.cz, info@klic-centrum.cz