Reedukace SPU

Reedukace specifických poruch učení 

V rámci diagnostiky nabízíme i následnou terapii a reedukaci specifických poruch učení. 

Reedukační program KUPOZ

  • je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení nebo jinými obtížemi
  • je vhodný pro děti mladšího školního věku - od 8 let
  • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka
  • program trvá 15 týdnů, pracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž

Výsledky

  • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
  • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
  • zvyšuje se mluvní apetit a slovní zásoba dětí
  • schopnost pravidelné práce, zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci, odbourání časového stresu
  • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny

Mgr. Jindra Oltová 

speciální pedagog, logoped 

e-mail: jindra.oltova@seznam.cz

Mgr. Martin Staněk 

speciální pedagog, pedagog

e-mail: stanek.mar@email.cz