Psychologické vyšetření

Co je to skupinová terapie?

Skupinovou psychoterapii nabízíme dětem s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Děti trpící ADHD jsou často impulzivní, nedomýšlí následky svého chování, často si berou vše osobně a proto nemají problémy ve škole, doma, ale i s vrstevníky. Následkem těchto negativních zkušeností se u těchto dětí rozvíjí negativní sebehodnocení (vnímají sami sebe jako ty zlobivé, ukřičené, neúspěšné). Ve skupině se děti budou učit řešení konfliktů, vhodné komunikační strategie, zvyšovat frustrační toleranci a rozvíjet pozitivní sebehodnocení.

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Nabízíme komplexní psychoterapeutickou a poradenskou péči pro rodiny s dětmi, které se potýkají s:

  • Krizí v rodině.
  • Obtížemi a nejistotou při výchově dítěte.
  • Problémy v komunikaci.
  • Konflikty dětí v rodině nebo ve škole.
  • Emočními problémy dítěte (noční můry, úzkosti, strachy...).
  • Problémovým chováním dítěte.
  • Traumatickými zážitky.
  • Konflikty se sourozenci.
  • Emoční nestabilitou a psychomotorickým neklidem (v rámci ADHD).

Ceník psychologických služeb:

Mgr. Kateřina Schönová

Psycholog

e-mail: katerinaschonova@gmail.com

Mgr. Petra Chvojková

Psycholog

e-mail: chvojkova@klic-centrum.cz