Práce s počítačem


V dnešním světě by se člověk bez počítače už asi vůbec neobešel. Já už mám několik lidí, kteří třeba říkají, že počítač vůbec nepotřebují, že je prý úplně nanic. Jenomže tohle není tak úplně pravda. Předpokládám, že je zase hodně lidí, kteří zase říkají, že bez počítače by se vůbec neobešli, protože v dnešní době na počítači lidé pracují. Ale nejenom pracují a mají třeba například i skvělé brigády, ale lidé taky na počítači studují a učí se tam. Já si myslím, že lidé, kdyby se neučili anebo nestudovali na počítači, tak by třeba počítače ani tak nutně nepotřebovali, protože počítače tady hlavně od toho, aby třeba nám lidem také něco přinášely.

Bez počítače a informatiky bych už nemohla být.

Něco pozitivního, u čeho se nebudeme nudit, ale co nám také bude velice příjemné, jako například hrát také různé počítačové hry. Ale aby člověk také mohl pracovat na počítači anebo studovat na počítači anebo být online, tak se také musí vyznat v informační technologii a podobně. Proto jsem si řekla, že je nejlepší, kdyby třeba lidé se vůbec nebáli být na počítačích a podobně. Mohli by také navštěvovat nějaké kurzy. Kurzy počítačů a podobně. Tohle mě vždycky bavilo, protože i já sama, když jsem na základní škole vůbec nerozuměla informatice a informační technologii, tak jsem potom chodila na dva intenzivní počítačové kurzy.

Informační technologie je podle mě je důležitá.

Chtěla jsem se také naučit zacházet s Wordem a také s excelem. I když mi to moc nešlo, a to včetně hrozných tabulek, protože ty tabulky pro mě byly opravdu jako španělská vesnice. Říkala jsem si, že tabulky asi nikdy umět nebudu. A tak jsem se na to vykašlala a raději jsem se naučila pořádně základy umění na počítači. Tohle jsem také pořídila své mamince. Pořídila jsem ji voucher na to, aby se naučila zacházet s počítačem. Myslím si, že i lidé v pokročilém věku si zaslouží umět na počítači. Třeba neví jak na to, a proto je nejlepší, když je mladí lidé popostrčí.