Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra 

V rámci práce s dětmi s poruchami autistického spektra nabízíme: 

  • Nácvik pracovních dovedností
  • Nácvik socialního chování
  • Řešení problémového chování
  • Tvorba IVP
  • Tvorba a práce s denním režimem  

Bc. Hana Hudečková 

Speciální pedagog

e-mail: Hudeckova.H@seznam.cz

Mgr. Jiřina Bašusová 

Speciální pedagog

e-mail: basusova1@seznam.cz