Úvod

Základní informace o našem poradenském centru
Naši specialisté

PhDr. Miroslava Měchurová
PaedDr. Jitka Tučková
Mgr. Jiřina Bašusová
Mgr. Kateřina Schönová
Bc. Hana Hudečková

Jitka Doležalová
Bc. Klára Straussová
Bc.  Martin Staněk

Spolupracujeme s mnoha institucemi...........
O nás
V roce 2009 založila PhDr. Miroslava Měchurová, na podporu rodin s dětmi a rodin s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Rodinné popradenské a integrační centrum ve Vodičkově ulici, Praha 1.
K 1.9.2012  centrum změnilo svůj statut na soukromé školské poradenské zařízení, dle školského zákona, na Speciálně pedagogické centrum Klíč. Nejdříve se sídlem na stejné adrese a  od 1.6.2013 je přestěhováno na Národní třídu 25, Praha 1.

Speciálně pedagogické centrum je zřízeno pro různé vady. Poskytuje služby  zejména dětem s vadami zraku, vadami řeči, poruchami autistického spektra, hyperaktivitou. Spolupracuje se školami, s podobně zaměřenými organizacemi a odborníky,  zejména ze sféry školství, zdravotnictví a sociální. 
Zřizovatelka je členkou Asociace pracovníků SPCČR, Společnosti pro předškolní výchovu a Institutu Virginie Satirové (rodinná terapie).
Věnuje se též přednáškové činnosti a výuce  pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Poskytuje konzultace z oblasti péče o rodiny s dětmi s handicapem i pracovníkům samosprávy a dalším.

PhDr. Miroslava Měchurová

Ředitelka

Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu .
Pracovala jako učitelka a ředitelka závodní mateřské školy, a poté závodní celodenní mateřské školy.
Zabývala se adaptačními problémy dětí předškolního věku na prostředí mateřské školy a tato činnost ji přivedla ke speciální pedagogice a poradenství pro rodiny.
Absolvovala magisterské studium pro mateřské školy na PFUK.
Od roku 1995 vedla mateřskou školu jejíž součástí je speciálně pedagogické centrum (poradenské zařízení pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) v Praze.

Dále vystudovala speciální pedagogiku na PFUK a absolvovala doktorandské studium na Katedře primární a speciální pedagogiky na téma Retrospektiva a perspektiva integrace postižených dětí předškolního věku.

V oblasti dalšího vzdělávání v alternativním školství získala certifikát Montessori pedagogiky pro práci s dětmi metodou Montessori v ČR. Absolvovala akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik rodinné terapie a další kurzy z této oblasti. Vzhledem k řídící funkci se zúčastnila kurzů managementu a funkčního studia na PFUK.

Přednáší na Západočeské Univerzitě v Plzni ve studijních programech předškolní a speciální pedagogiky a na Střední soukromé škole MILLS v Čelakovicích. Pracuje v profesní organizaci předškolního vzdělávání.

Ve své praxi se také věnuje studentům PFUK, středních pedagogických škol, lékařské fakulty UK a dalších.

V poradenském  centru se věnuje rané péči, rodinnému a individuálnímu poradenství, metodickému poradenství, vedení asistenta pedagoga v praxi supervizní činnosti, vedení odborných seminářů a vedení celého centra.

PaedDr. Jitka Tučková

Klinický logoped

Vystudovala střední pedagogickou školu a následně PFUK Praha – speciální pedagogiku – logopedii, které se dlouhodobě věnuje již jako klinická logopedka.
Provozuje soukromou praxi v Trutnově, dlouhodobě působí jako supervizorka logopedické speciální péče na Speciální mateřské škole v Praze 4, přednáší ve vysokoškolském studiu učitelů v Praze a žije v Praze. V oblasti logopedické péče u dětí předškolního věku také publikuje. Má bohaté zkušenostis dětmi s opožděným vývojem řeči, s mentální retardací či dysfázií. Publikuje v oblasti logopedické péče.  

V centru se věnuje dětem s poruchami řeči - poradenství  a  terapie.

Mgr. Jiřina Bašusová

Speciální pedagog

Absolvovala univerzitu Jana Ámose Komenského Praha, obor Speciální pedagogika. Pracovala jako asistentka pedagoga pro děti s tělesným handicapem a s PAS. Dále pracovala jako pedagog ve třídě pro děti s PAS, ve speciální mateřské škole. Nyní učí,  na základní škole, děti s poruchou autistického spektra .

V centru se věnuje dětem s poruchou autistického spektra mladšího školního věku.

Bc. Hana Hudečková

Speciální pedagog

Vystudovala  na Střední pedagogickou školu v Berouně - speciální pedagogiku. a dále Univerzitu J. A.  Komenského, speciální pedagogiku. Dlouhodobě pracovala jako asistentka pedagoga, pedagog s dětmi s poruchami autistického spektra předškolního věku. Absolvovala  kurzy Aply I., II., III. pro děti s PAS  a další. Nyní pracuje jako pedagog v ZŠ, kde se věnuje opět dětem s PAS.

V našem centru se věnuje dětem s poruchou autistického spektra předškolního věku.

Mgr. Kateřina Schönová......schonova@klic-centrum.cz
Psycholožka

Vystudovala obor psychologie na katedře psychologie FF v Olomouci. Začínala při studiu na střední škole jako asistentka s dětmi s poruchou autistického spektra. Dále působila a působí jako školní psycholog na ZŠ a  na částečný úvazek v pedagogicko pychologické poradně.
V centru se věnuje diagnostice poruch a psychologickému poradenství.

Bc.  Martin Staněk

Speciální pedagog, učitel, prošel praxí asistenta pedagoga, instruktora, má značné zkušenosti pobytových a příměstských táborů i jako hlavní vedoucí tábora. Zakladatel vzdělávacího portálu pro žáky 1. stupně www.vlavici.cz. Stále pracuje i jako učitel. Věnuje se žákům  s poruchami učení, logopedickými vadami. Rozšiřuje si vzdělání na UK Praha.

Zájmy: divadlo, cyklistika, kytara, próza, poezie

Kontakt : info@klic-centrum.cz,  stanek.mar@email.cz


Úzce spolupracujeme s mnoha institucemi, firmami i lidmi.

PhDr. Dagmar Moravcová 
GSM: +420 721 838 525....ordinace zrakové terapie
http://www.ortoptika.cz
http://www.problemdite.cz
http://www.rehaktiv.cz

http://www.ait-czech.cz

http://www.diakonievm.cz

http://www.dyscentrum.cz

http://www.pppp.cz

http://www.ppppraha.cz

http://www.apla.cz

 

 

 

Aktuální informace

Upozonění pro návštěvy.
Najdete nás na adrese!
Přestěhovali jsme se na Národní třídu 25, PASÁŽ METRO, schodiště "C" - 1. patro.

>> Starší aktuality
Copyright 2012 © Altercom s.r.o. Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu